Frequently Asked Question

Registracija međunarodnog TLD domena (.com, .org, .net, .info itd.)
Last Updated 3 years ago

Realizaciji registracije međunarodnih domena prethodi provjera da li je domen koji se želi registrovati slobodan. Raspoloživost domena može se provjeriti putem WhoIs upita na bilo kojem od registrara.
Popunjen obrazac za registraciju domena potrebno je poslati na faks 051/215 - 320 ili ga skenirati i proslijediti na e-mail adresu poslovna.podrska.fiksna@mtel.ba. Nakon popunjavanja obrasca za registraciju domena i izvršene uplate, registracija servisa je završena. Za sve potrebne informacije obratiti se na telefone 051/240 - 880, 057/448 - 305 ili e-mail poslovna.podrska.fiksna@mtel.ba.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!