Frequently Asked Question

Suspenzija radi neregularnog/zlonamjernog ponašanja korisnika
Last Updated 9 years ago

Sadržaj sajta odnosno korisničke prezentacije mora da bude usaglašen sa Opštim i Posebnim uslovima korištenja usluge
Opšti uslovi pružanja usluge: http://www.mtel.ba/images/content/Uslovi_koristenja_TKU/Opsti_uslovi_mtel.pdf
Posebni uslovi pružanja usluge: http://www.mtel.ba/images/content/Uslovi_koristenja_TKU/web_mail_hosting_1_lat.pdf

Online podrška u slučaju suspenzije putem tikting sistema je na http://hostingpodrska.teol.net/

Takođe korisnik ne smije da ugrožava druge korisnike ili servis/infrastrukturu provajdera na način koji nije u suprotnosti sa Fair-usage principom korištenja djeljene usluge. Ako klijent ne postupa po ovim pravilima, provajder može privremeno ili trajno suspendovati ili isključiti/ukinuti uslugu. Nije dozvoljeno:

-          Poslati više od 500 neželјenih mail poruka u roku od sat vremena što se prepoznaje kao Spam aktivnost

-          Imati više od 3000 DNS upita u periodu od 5 minuta  ili 1000 identičnih/sličnih DNS upita u mjernom periodu od 5 miniuta 

-          Zauzeti više od 10% CPU (procesorske snage) na više od 10 min.

-          Zauzeti više od 128 MB RAM-a na više od 10 min.

-          Zauzeti više od 10% I/O operacija na disku na više od 10 min.

-          Zauzeti više od 10% mrežnog porta na više od 10 min.

-          Imati više od 50 istovremenih konekcija prema HTTP-u

-          Imati više od 10 istovremenih konekcija na SQL bazu podataka.

-          Imati više od 10 istovremenih konekcija prema POP3 ili SMTP(slanje i primanje maila)

-          Imati više od 100000 inod-a na bilo kojoj share usluzi

-          Koristiti 10% ili više kapaciteta sistema duže od 90 sekundi. Postoje brojne aktivnosti koje mogu uzrokovati takve probleme, neke od njih su: CGI skripte, FTP, PHP, HTTP, itd.

-          Pokretati cron/schedule procese u intervalima manjim od 10 minuta

-          Pokretati bilo kakve SQL upite koji traju duže od 10 sekundi.

-          Imati više od 10 istovremenih konekcija ka hosting servisima
Please Wait!

Please wait... it will take a second!