Frequently Asked Question

Instalacija Joomla, Wordpress iz kontrolnog panela
Last Updated 9 years ago

Ukoliko instalirate Joomla, WP ili drugi CMS putem Aplikacionog kataloga (Applications) u kontrolnom panelu, vodite računa da za administrativni nalog u CMS ne postavljate imene poput "admin", "administrator" i slicno. Sifre koje postavljate neka sadrže mala, velika slova, brojeve i specijalne znakove.
Pristup administrativnom direktoriju npr. za joomla  "administracija" ili "wp-admin" za WP zaštitite šifrom, odnosno putem opcije Password-Protected Directories u Websites & Domains sekciji. Ne mjenjajte izabranu putanju do vaše instalacije (dokument root mapa/putanja  se ne može mjenjati nakon instalirane aplikacije).  Ovo su osnovna pravila kojih treba da se pridržavate, a u temama zaštite za CMS pročitajte detaljnije kako da zaštitie Vaš sajt.

Ukoliko prilikom instalacije sistem prijavi da Vam nedostaju odgovarajući resursi ili privilegija za instalaciju, popunite tiket za podršku i riješićemo problem.Please Wait!

Please wait... it will take a second!