Frequently Asked Question

Deinstalacija, odnosno uklanjanje Joomla, Wordpress iz kontrolnog panela - Published
Last Updated 5 years ago

Ukoliko ste svoju CMS odnosno web aplikaciju instalirali putem Aplikacionog kataloga u panelu, proces deinstalacije se takodje obavlja putem aplikacionog kataloga.
U sekciji applications odaberite svoju aplikaciju i kliknite na Remove. Aplikacija i sve što ide uz nju će biti uklonjene sa sistema.
Nemojte manuelno deinstalirati aplikaciju brisanjem fajlova jer time nećete ukloniti bazu i sistemske postavke.

Dakle jos jednom. Ovo se odnosi na instalacije koje su urađene putem Aplikacionog kataloga u panelu!

Please Wait!

Please wait... it will take a second!