Frequently Asked Question

Kako mogu da tražim izgubljene ili promijenim pristupne parametre za hosting?
Last Updated 3 years ago

Ukoliko ste vlasnik email adrese koju ste dostavili prilikom registarcije domena/hostinga, sa tom adresom uputite tiket http://hostingpodrska.teol.net i biće vam dostavljeni novi ili stari pristupni parametri.
Ukoliko niste više vlasnik adrese sa koje ste registrovali servis (promjena vlasnika, administratora ili dr. razlozi),  o tome treba da obavjestite M:TEL (putem telefona 057 448305; faksom na broj 051 215320; ili slanjem mejla na adresu poslovna.podrska.fiksna@mtel.ba), radi registracije novih parametara. U ovom slučaju zahtjev za dostavom parametara je potreno poslati u formi dopisa sa memorandumom, potpisom ovlaštenog lica i pečatom faksom na broj 051 222 730.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!