Frequently Asked Question

Vidi se stari sajt, a ne onaj na M:TEL hosting platformi
Last Updated 9 years ago

Razlozi mogu biti sledeći:

1. Sajt migrira sa drugog hosting provajdera na M:TEL, ali domen ostaje na starom registraru. U ovom slučaju DNS parametri na postojećem registraru domena još uvijek nisu promjenjeni.
2. Odrađen je transfer domena na M:TEL registrar, ali DNS nisu promjenjeni
3. DNS serveri su na registraru podešeni na M:TEL-ove, ali zone nisu ispravno ispropagirane na DNS servere mtel-a.

U svim ovim slučajevima, klijent vidi svoj sajt na staroj adresi (starom provajderu).

Prva opcija da vidite sajt je da koristite link "Preview" u kontrolnom panelu. Ova mogućnost nekada ne prikazuje dinamički sadržaj sajta, pa je nabolje u tom slučaju da na svom registraru postavite mtel DNS parametre kako je dostavljeno u uputstvu ili privremeno podesite parametre na svom računaru da bi se lokalno vidio novi sajt dok se propagacija DNS ne završi
Podešavanje zone na lokalnom računaru:
Edituje se fajl:
Windows->System32->drivers->etc->hosts
i postavi se zapis za vaš domen na novu IP adresu:
ime_vaseg_domena  ip_adresa_servera

Primjer zapisa: 
example.com 123.123.123.123Please Wait!

Please wait... it will take a second!