Frequently Asked Question

FTP server raskida konekciju- nije moguće izlistati direktorije
Last Updated 4 years ago

Često se dešava sa server ne izlista direktorije, odnosno klijentski sadržaj i posljednja komanda koju klijent vidi u svom FTP programu je MLSD ili poruka "Failed to retreive direcory listing"
Preporučeni FTP transfer mod od strane provajdera je aktivni ( Active). Vecina klijentskih FTP programa ima predefinisano podešne parametre za pasivnu ftp konekciju ( Passive). Ukoliko imate problem da dobijete listing direktorija putem vašeg FTP programa, promijenite transfer mod u Aktivni.Ispod je navedeno podešavanje za Filezilla FTP program.

U podešavanjima Filezilla klijenta (Edit->Settings) ozanačite aktivni mod kao na slici, potom restartujte FTP Filezilla klijent i probajte da uspostavite konekciju u aktivnom transfer modu.

image

Takođe, na mnogim M:TEL serverima je podešena i mogućnost Pasivnog transfer moda, pa ukoliko on radi gore navedne podešavanja ne trebate raditi. Provajder može radi sigurnosti da promjeni način konfiguracije FTP servisa, i dužni ste da se tome prilagodite, ali napominjemo da će jedan od dva navedena transfera uvijek biti funkcionalan.

Za one koji se prvi put susreću sa FTP-om, na slici je prikazan osnovni način podešavanja konekcije na M:TEL web servera sa Filezilla program-om (Ukoliko ga nemate, preuzmite instalaciju sa inetrneta). U programu otvorite Site Manager i potom podesite vašu FTP konekciju. Testni primjer je prikazan na slici. Unesite svoje parametre za Host (ime servera, domana ili IP adresa), enkripcija je Plain text, ukoliko imate potrebu može da se uključiti i veći stepen enkripcije npr. TLS (napisati tiket sa zahtjevom), Logon Type je Normal i potom unesete korisničko ime i šifru koju ste dobili od provajdera.

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!