Frequently Asked Question

Prekoračenje kvote mailboxa
Last Updated 4 years ago

Najčešći razlog ne primanja maila kod korisnika na validnom domenu je prekoračenje definisane kvote mailboxa. Ovo postaje očigledno kada se na poslanu poruku vrati mail sa greškom gdje, između ostalog, stoji : “mailbox is full”.
Statistiku zauzetosti mailboxa korisnik moze provjeriti putem webmaila (webmail.teol.net), klikom na oznacene kvadratiće sa lijeve strane, zatim izborom opcije: Settings->Mail (slika ispod).

image1


U situaciji kada je mailbox kvota prekoračena (korisnik se žali da ne prima mail) potrebno je da se obrišu nepotrebne poruke i mailbox deblokira za prijem.
Brisanje poruka se izvodi na sljedeci nacin (slika ispod): U okviru webmaila (webmail.teol.net) izabere se stavka Mailboxes (klikom na kvadratic 1, zatim na stavku Mail u okviru menija). Oznace se poruke koje zelite obrisati (kvadratic 2). Brisanje se vrsi klikom na korpu (3). Nakon ovoga se poruke ne brisu permanentno, nego se prebacuju u Trash folder koji je potrebno isprazniti. Ukoliko Trash folder nije vidljiv na ekranu, pomjeranjem klizaca (4) je moguce uociti ovaj folder.

image2

Takodje, savjet je da korisnici koriste email klijente (Outlook, Mozilla TB i sl.) koji će skidati poruke sa servera (POP3 tip naloga), a da se na webmailu čuvaju samo kopije emaila i to za određeni vremenski period (zadnjih 7, 14 ili mjesec dana). Korisnici koji se nađu u situaciji prekoračenja kvote najčešće su oni koji gotovo isključivo koriste webmail kao način mail komunikacije, što je u redu, ali mailbox se mora u tom slučaju redovno održavati.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!