Frequently Asked Question

Koje parametre da koristim prilikom podesavanja Mail klijenta?
Last Updated 2 years ago

Dolazni server POP3/imap: pop3.teol.net ili imap.teol.net

Port: 110 (za pop3); 143 (za imap); 995 (za secure POP3); 993 (secure IMAP)

TLS/SSL: da (portovi 993 i 995) / ne (portovi 143 i 110)

Username: puna_email_adresa

Password: Vaš password

Odlazni server: smtp.teol.net

Port 25; Port 465 (secure SMTP)

TLS/SSL: da (port 465) / ne (port 25)

Authentication: da, ali je obavezna samo ukoliko šeljete sa mreže drugog provajdera, isti parametri kao za pop3 (tako da možete da šaljete mail i sa mreza koje nisu mtel-ove).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!