Frequently Asked Question

Kako podesiti automatski odgovor (autoreponder) putem webmaila
Last Updated 3 years ago

Nakon prijavljivanja na https://webmail.teol.net sa odredjenim mejl nalogom, dobija se pocetna stranica, ciji je lijevi gornji ugao prikazan na slici ispod:

image1

Nakon klika na naznacene kvadratice, dobija se meni iz koga se biraju opcije: Settings -> Mail. Nakon ovoga, pozicionirajte se na dno Mail settings stranice i editujte Send an automated reply to incoming emails (dugme EDIT). Omogucite autoresponder prebacivanjem polozaja opcije Enabled. Navedite naslov mejla (Subject), sadrzaj (Message contents) i period za koji ce da bude aktivan autoresponder (Start, End date). Uradite potvrdu klikom na dugme SAVE.

image2

Please Wait!

Please wait... it will take a second!