Frequently Asked Question

Kako podesiti automatski odgovor (autoreponder) putem webmaila
Last Updated 2 months ago

Nakon prijavljivanja na https://webmail.teol.net sa određenim mejl nalogom, dobija se početna stranica, čiji je lijevi gornji ugao prikazan na slici ispod:

mail_uputstvo_slika_1Nakon klika na označenu ikonicu sa slike iznad [1], dobija se meni iz koga se biraju opcije: Mail -> VACATION (slika ispod). Nakon ovoga, označite stavku Enable vacation auto reply za omogućenje Autorepondera. Navedite naslov mejla (Auto reply subject), sadrzaj (Auto reply message) i period za koji će da bude aktivan autoresponder (Enable/disable auto reply on). Uradite potvrdu klikom na dugme ikonice SAVE.

mail_uputstvo_slika_2

Video uputstvo za podešavanje automatskog odgovora


Please Wait!

Please wait... it will take a second!