Frequently Asked Question

Kako promijeniti lozinku za mejl nalog?
Last Updated 2 years ago

Nakon prijavljivanja na https://webmail.teol.net sa odredjenim mejl nalogom, dobija se pocetna stranica, ciji je lijevi gornji ugao prikazan na slici ispod:

image 1

Nakon klika na naznacene kvadratice, dobija se meni iz koga se biraju opcije: Settings -> Accounts. U okviru stranice Account settings (slika ispod) za promjenu lozinke potrebno je uraditi klik na dugme CHANGE PASSWORD. Zatim je potrebno unijeti staru i novu lozinku. Za potrebe slucaja da se u buducnosti lozinka eventualno zaboravi, moguce je podesiti Recovery email adresu (na primjer adresa@gmail.com). Pri tom je potrebno unijeti odgovore na tri sigurnosna pitanja (Security Questions). 

Mehanizam oporavka lozinke zapocinje korisnik koji je zaboravio lozinku klikom na opciju Forgot password? u okviru webmail login stranice. Link za oporavak lozinke ce piti poslan korisniku od strane sistema na adresu koja je navedena kao Recovery email adresa. Isparvnim odgovorom na tri sigurnosna pitanja, korisnik ce biti u mogucnosti da povrati lozinku.

image 2

Please Wait!

Please wait... it will take a second!