Frequently Asked Question

Kako uraditi transfer domena na M:TEL-ov registar domena
Last Updated 3 years ago

Transfer domena se pokreće na postojećem registru vašeg domena, najkasnije mjesec dana prije isteka zakupa domena.

  • Potrebno je da se na postojećem registru domen otključa i ovlaštenoj osobi u M:TEL (057448305) dostavi EPP ključ (ključ za transfer domena).
EPP ključ/transfer ključ je niz od više karaktera i simbola koji je jedinstven i potreban je za verifikaciju vlasništva i odobrenje transfera vašeg domana.
  • Nakon prijema gore navedenih informacija, M:TEL će pokrenuti transfer na svoj registar, a Vama će u roku od nekoliko dana stići obavještenje da potvrdite transfer (obavjest stiže na email koji je registrovan kao administrativni kontakt za Vaš domen kod postojećeg registranta).
  • Poslije uspješne potvrde, MTEL-ov registar će preuzeti domen.
  • Nakon preuzimanja domena, potrebno je promjeniti zapise za DNS servere sa starih na nove i migrirati servise (mail, web, vps ...) na MTEL ISP infrastrukturu, o čemu će administrator biti adekvatno obavješten.


NAPOMENA: Nadoknada za transfer je ista kao i godišinji zakup TLD domena, a nakon transfera registracija domena je važeća narednih godinu dana.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!